De wereld van het krediet verstrekken en geld lenen

De meeste kredietverstrekkers richten zich op het lenen van geld aan bedrijven en mensen die een huis kopen en hebben er geen interesse in om het onderpand te innen als iemand er niet in slaagt de hypotheek niet te betalen. Iemand uit z’n huis of bedrijfspand zetten is een kostbare en tijdrovende procedure. Een financiële regeling treffen met de huidige eigenaar van het pand is vaak goedkoper dan het onderpand op te eisen.

In veel situaties merken kredietverstrekkers echter dat dat de enige optie is die ze nog hebben om zeker te zijn van terugbetaling van een niet-afbetaalde lening en zetten dan de eerste stappen om het onderpand op te eisen. Wanneer dat proces eenmaal in gang gezet is, zijn er wegen die de schuldenaar kan volgen in de rechtbank om te proberen het eigendom te behouden, maar de voorwaarden staan uitgespeld in de wet en als je niet aan deze voorwaarden kunt voldoen, is het moeilijk het eigendomsrecht te behouden. Een goed overzicht van lenen en leningen vindt u op geldlenentop10.be.

hoeveel-kan-ik-lenen

Wanneer een executie is aangevraagd door een kredietverstrekker heeft de lenende partij een bepaalde hoeveelheid tijd om de hypotheek up-to-date te brengen, voordat het volledige restbedrag vrijvalt en betaald moet worden.  Wanneer die tijd verstreken is moet het volledige bedrag betaald zijn om de executieprocedure te stoppen. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat dit gebeurt, geven rechtbanken huiseigenaren soms tijd het onroerend goed te verkopen, als aangetoond kan worden dat verkoop van het onroerend goed voldoende geld op zal brengen om de resterende hypotheek af te betalen.

Als de verkoopdeadline niet gehaald wordt, kan de schuldenaar in beroep gaan tegen de executie-aanvraag, maar als dat mislukt, wordt executie doorgaans toegewezen aan de kredietverstrekker en wordt de schuldenaar uit het pand gezet. Wanneer het pand eenmaal leeg is, wordt de kredietverstrekker gezien als de rechtmatige eigenaar van het onroerend goed en het recht het openstaande bedrag van het lenen en eventuele kosten van de procedure te verhalen. Dit kan allemaal vermeden worden als de schuldenaar nauw contact onderhoudt met de bank.

In de meeste gevallen wordt het onroerend goed te koop gezet of geveild als de voormalige eigenaar aansprakelijk is voor een deel van het openstaande bedrag dat niet gedekt wordt door verkoop van het onroerend goed. Als de netto-opbrengst van het onroerend goed hoger is dan het openstaande bedrag van de lening is de kredietverstrekker verplicht dit extra geld over te maken naar de schuldenaar. Hoewel dit zelden gebeurt, is het niet ondenkbaar, als het onroerend goed hoog genoeg getaxeerd is.

De meeste mensen zien dit proces als het einde van hun financiële leven en accepteren de mogelijkheid dat ze mogelijk nooit meer onroerend goed zullen kunnen bezitten.

Financiële verplichtingen

Echter, als ze aan hun financiële verplichtingen hebben gedaan en opnieuw een positieve kredietscore hebben opgebouwd, zijn er alternatieve kredietverstrekkers die wellicht bereid zijn het risico aan te gaan en in de toekomst een hypotheek te verstrekken. Er zijn vele manieren waarop je je kredietscore weer kunt opbouwen. Een slimme financieel adviseur kan je bij deze uitdaging helpen. Kredietscores zijn vrij belangrijk en zeer de moeite van het repareren waard.