Persoonlijke leningen – een persoonlijk financieel plan maken

De uitdrukking “op maat gemaakt” zou voor persoonlijke leningen ook moeten gelden. Persoonlijke leningen zijn tegenwoordig in BELGIË vrij gemakkelijk te verkrijgen. Steeds meer kredietverstrekkers zijn begonnen met het verstrekken van persoonlijke leningen en met een aantal vernieuwende aanpassingen kunnen die nu verstrekt worden aan iedereen in de buurt.

Definitie van persoonlijke lening

Laat ons beginnen met een definitie van persoonlijke leningen. Persoonlijke leningen zijn leningen die door financiële instituten worden aangeboden om elke persoonlijke financiële reden. De financiële instituten die in BELGIË persoonlijke leningen verstrekken zijn onder meer banken, kredietverstrekkers, hypotheekbanken, enz.

Net als iedere andere lening moet een persoonlijke lening worden terugbetaald. De afgesproken termijn waarbinnen de lening moet worden terugbetaald heet de looptijd van de lening. De hoeveelheid geld die opgenomen wordt voor een persoonlijke lening is bepalend voor vele zaken, waaronder het rentepercentage en de looptijd van de lening.

Met Garantie vs. zonder Garantie

Persoonlijke leningen worden grofweg ingedeeld in twee categorieën, namelijk
leningen met garantie en leningen zonder garantie. Persoonlijke leningen met garantie zijn leningen die met een garantie worden afgesloten, meestal met je huis of auto als onderpand.  Het onderpand is een garantie waartegen een persoonlijke lening in BELGIË verstrekt kan worden. Dit onderpand staat garant voor de terugbetaling van de lening. Wanneer je de persoonlijke lening niet terugbetaalt (of niet terug kunt betalen), dan kan de kredietverstrekker het onderpand vorderen.

Tegenover de persoonlijke leningen met garantie staan de persoonlijke leningen zonder garantie. Persoonlijke leningen zonder garantie worden in BELGIË verstrekt zonder dat er een onderpand wordt afgesproken. Voor huurders in BELGIË zijn persoonlijke leningen zonder garantie dus een ideale oplossing. Desalniettemin kunnen ook huiseigenaren een persoonlijke lening zonder garantie aanvragen in BELGIË.

Maar als persoonlijke leningen zonder garantie voor iedereen toegankelijk is, waarom zou je dan een persoonlijke lening met  garantie afsluiten? Is er interessant genoeg reden voor aarzeling? Persoonlijke leningen zonder garantie brengen hun eigen nadelen met zich mee. De rentepercentages op deze persoonlijke leningen zijn hoger dan die op persoonlijke leningen met garantie. Je spreekt geen onderpand af en daarom betaal je meer rente. Daarmee zijn persoonlijke leningen zonder garantie duurder dan persoonlijke leningen met garantie. Als het om rente gaat, dan wil je waarschijnlijk weten wat het jaarlijkse rentepercentage is. Deze term wordt vaak gebruikt, maar meestal niet begrepen. Het jaarlijkse rentepercentage is het rentepercentage dat berekend wordt over je lening. Het jaarlijkse rentepercentage is de rente op een hypotheek, inclusief andere kosten zoals verzekeringen en afsluitkosten.

Rentepercentages: vast of variabel

Het rentepercentage op persoonlijke leningen in BELGIË kun je laten vallen onder het kopje variabele rente of onder het kopje vaste rente, afhankelijk van je voorkeuren. Vaste rentepercentages op persoonlijke leningen blijven hetzelfde, ongeacht veranderingen in rentepercentages in de markt. Je blijft dezelfde rente betalen, ook als het rentepercentage in de markt daalt.

Met een variabele rente fluctueert de rente die je betaalt. Variabele rente op persoonlijke leningen worden ook wel persoonlijke leningen met een aanpasbare rentevoet genoemd. Persoonlijke leningen met een aanpasbare rentevoet zijn enkel gunstig wanneer de rentepercentages in de markt dalen. Als de rentepercentages stijgen, zullen jouw maandelijkse betalingen ook hoger worden dan je anders zou betalen. Dit is een zeer onvoorspelbare situatie.

Persoonlijke leningen zijn een ideale optie als je het geld leent met een looptijd korter dan 10 jaar, voor aankopen of om bestaande schulden af te betalen. Persoonlijke leningen hangen sterk af van je persoonlijke situatie en temperament. Als je tegenover de kredietverstrekker eerlijk bent over je omstandigheden, dan krijg je in BELGIË meestal een persoonlijke lening die past bij je behoeften.  De simpelste uitleg van een lening is als volgt: je krijgt geld en betaalt dat vervolgens over een afgesproken tijd terug. Er is geen eenvoudigere manier om persoonlijke leningen te beschrijven.